ERTAKI KARTOSHKA URUG`INI EKISHGA TAYYORLASH

04:56 / 08.02.2024
#

   Urug‘lik uchun tuganaklar uch xilga ajratiladi: 

▪️25-50 g, 
▪️50-90 g,
▪️90 g va undan katta tuganaklar ko‘zlarini joylashishiga qarab ikkiga bo‘lib ekiladi.

  ertaki kartoshka pishishini tezlashtiradigan va hosildorligini oshiradigan samarali usullardan biri, kartoshka tuganaklarini yorug‘ xonalarda (qorong’uda tuganaklarning pindigi nimjon va nozik unadi) 12-13C da,

  tezpishar navlarini 20-25 kunda 
  o‘rtapisharlarini 30-35 kunda undirishdan iboratdir.

  ertaki kartoshka urug‘ini undirish davrida haroratni 8-10 kun mobaynida 18-20C gacha oshirib, so‘ng 2-3 soat mobaynida 30-35C gacha ko‘tarish ijobiy natija beradi.